Neuloin sukkaa..

istui pieni poika siinä vieressä ja selitti..

Mummo, hulla on hiinä tuommohet piikit.
Niitä pittää nuin pittää, nii ne ei pihtele hoomia.