Lähiopiskelu viikko takana.

On tullu paljo asiaa..
ammattieettisestä toiminnasta, erilaisista ihmiskäsityksistä, vaitiolovelvollisuudesta, lainsäädännöstä, opetussuunnitelmista, monikulttuurisuudesta opetustyössä, työergonomiasta, oman kunnon hoitamisesta, oman työn arvostamisesta, oma-aloitteisuudesta, ajankäytöstä, tärkeysjärjestyksestä, joustavuudesta, esseen kirjottamisesta, oppimistehtävistä, harjottelujaksosta, näyttötutkinnosta.
Ensiavusta, hätänumeroon soittamisesta, ensihoidosta, kylkiasentoon laittamisesta, onnettomuuksista, haavojen sidonnasta, elvytyksestä, diabeteksestä, myrkytyksistä, epilepsiasta, ensiapulaukusta, varoituskolmiosta, koordinaateista yms.


Viikonloppuna kuvakirjakurssilla.. huippua!! Opin monta uutta asiaa. :)


"Aina oppii uutta, ku lähtee pois kotoa." :)

"On terveellistä viettää syntymäpäiviä.
Tutkimusten mukaan ne jotka viettää eniten syntymäpäiviä, elävät kauemmin."

Kotitehtäviä....