"Ellei puron uoman pohjalla olisi kiviä

emme voisi nauttia sen solinasta.

Tervetuloa kevät!"