V 538: 4

Mua, Jeesus, auta valvomaan,

ja tätä aina muistamaan:

on lyhyt ihmiselämä

ja iäisyys on edessä.

Jo askel riittää siirtämään tulevaan,

toiseen elämään.